Rational choice theory

Primary tabs

Conflicte politice, instituții democratice și politici publice

Course leader: 
Live dates: 
Monday, 27 September 2021 to Tuesday, 11 January 2022
Live meetings: 
Mondays at 18.00 and Tuesdays at 12.00 (Romania)
Peer rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 4

Please login or register to take this course.
Aims and scope: 

Această disciplină se ocupă de economia politică pozitivă și teoria alegerii raționale aplicată studiului conflictelor politice, instituțiilor democratice și politicilor publice. Disciplina acoperă instrumentele principale pentru studiul alegerilor publice (teoria decizională rațională, teoria jocurilor, teoria alegerilor sociale) precum și o serie de subiecte teoretice și aplicate, inclusiv studiul empiric al instituțiilor. Acest curs va acoperi principalele subiecte ale economiei politice pozitive și alegerii publice instituționale. Acestea includ: agregarea preferințelor; paradoxuri și cicluri de vot; concurența electorală și comportamentul electoral; problemele acțiunei colective și soluțiile lor; statul bunastării și redistribuirea; impactul informațiilor și mass-media asupra comportamentului de vot și politicilor publice; teoria coalițiilor, comportamentul comisiilor parlamentare și ale legislaturilor, inclusiv stabilirea agendei și puterea de veto; problemele principal-agent în politică; bazele domestice ale politicii externe.

Disciplina se adresează studenților de științe politice și relații internaționale care au deja o anumită bază de economie politică, instituții politice și politici publice. Stilul conversațional al cursurilor este superb pentru prezentarea teoriei alegerilor raționale analistilor politici de mâine. Disciplina este concepută că să ofere studenților o înțelegere conceptuală solidă a subiectului cu ajutorul unor metode și teorii pozitive moderne. Se deosebește de toate celelalte discipline introductive încurajând studenților să aplice aceste teorii pozitive la explicarea unor fenomeme actuale cu un impact direct asupra viețillor lor de zi cu zi. La sfârșitul semestrului, studenții ar trebui să fie în măsură să înțeleagă cum teoriile politice pozitive ne ajută sa înțelegem probleme actuale precum succesul partidelor extremiste, conflictele intre președinti, guverne, parlamente și curții, puterea grupurilor de interes, său negocierea tratatelor internaționale.

Methodology: 
Studenții se introduc în cercetare prin intermediul unor întrebări de seminar despre probleme importante de actualitate. Ei învață cercetând independent aceste întrebări, citind răspunsurile colegilor, evaluând aceste răspunsuri în mod critic prin intermediul unui vot cu cinci steluțe, publicând propriile răspunsuri și primind feedback de la colegi. Un ranking și un sistem de ecusoane arată progresul studenților și îi încurajează să participe.
Topics: 
INTRODUCERE: 1. Falsificabilitatea și metoda științifică. 2. Conceptul de raționalitate. Teoria deciziei și teoria jocurilor. Alegerea rațională, alegerea socială și Public Choice. 3. Interese de bază, circumstanțe personale și preferințe politice. Motivarea politicienilor: funcția, politicile sau voturile? AGREGAREA PREFERINȚELOR: 4. Stânga și dreapta. Modelele spațiale de vot. Concurența electorală și comportamentul strategic. Teorema alegatorului median. 5. Succesul partidelor extremiste, votul de proximitate și votul direcțional. 6. Multidimensionalitatea, paradoxuri și cicluri de vot. Teoremele haosului. Stabilirea agendei. Masurarea empirica a preferințelor. ACȚIUNEA COLECTIVĂ: 7. Partide politice, grupuri de interes și logica acțiunei colective. Alegeri, neprezența la vot rațională și paradoxul votului. Lobby-ul și campaniile electorale ca și mita, semnalizarea, său subvenționarea partinirii. 8. Teoria cluburilor. Jocul Exit-Voice-Loyalty (EVL). Votul cu picioarele. Secesiunea. INSTITUȚIILE ȘI ELABORAREA POLITICILOR: 9. Procedura legislativă. Puterea de veto. Puterea de stabilire a agendei. 10. Organizarea parlamentară. Puterea comisiilor parlamentare. Teoriile distributive și informative. 11. Puterea executivă și judiciară. Problema principal-agent, delegarea și controlul. Modele de birocrație. POLITICILE PUBLICE ȘI EXTERNE: 12. Politica socială și economică. Redistribuirea venitului. Bunurile publice. Inflația și șomajul. Ciclul economic electoral: cicluri oportuniste și partizane. 13. Teoria selectoratului și politica internațională. ALEGEREA SOCIALĂ ȘI ECONOMIA POLITICĂ CONSTITUȚIONALĂ: 14. Regulile majorități. Coalițiile. Indicele de putere. Puterea și norocul. I-power și p-power. Dreptatea, bunastarea socială și regula radacinei patrate. Costurile interne și externe ale deciziilor și o regula optimală a majorității.
Indicative reading: 
K A Shepsle, Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Instititutions. Suplimentary reading: P Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Choice; D Mueller, Public Choice III; G Tsebelis, Veto Players. Great works: A Downs, An Economic Theory of Democracy; M Olson, The Logic of Collective Action; W Niskanen, Bureaucracy and Representative Government. In Romanian: Miroiu, A. (2006). Fundamentele politicii, vol. 1 & 2. Polirom.
Teaching modules: